Harrie Kiekebosch Communicatie is gevestigd in 't Natuurlijk Huus in Raalte.

Harrie Kiekebosch
Hogebroeksweg 25
8102 RL Raalte

M: 06 - 30 567 599
E: info@harriekiekebosch.nl

De samenleving informeren

Terwijl het aanbod van lokale journalistiek verschraalt, neemt de behoefte aan informatie op lokaal niveau juist toe. De behoefte aan goede informatie én goede controle van ‘de macht’ is groter dan ooit, net als de behoefte aan een goed platform waar je je boodschap kwijt kunt. Maar de professionele infrastructuur op lokaal niveau is uitgehold. Informeren en controleren zijn misschien wel een nutsvoorziening.

Ik verzoek de lezer voordat hij verder leest uit het hoofd te zetten dat journalistiek objectief en onafhankelijk is. Kranten en omroepen hebben doelgroepen, oplage- en kijkcijfers zijn heilig. Bedenk ook dat ondernemers liever hun kennis delen dan dat ze adverteren.
Reguliere journalistiek focust op calamiteit en conflict, afwijking en bekendheid, ver weg of dichtbij is. Eigenlijk is nieuws voortdurend de Story of de Privé, maar dan over andere onderwerpen. Zet dat uit je hoofd.

Kernwaarden van journalistiek zijn te informeren en te controleren. Daarvoor heb ik maatschappijgerichte journalistiek bedacht en ik heb daar de journalistieke stromingen civic en constructive journalism als basis voor gebruikt.

Agenda van de samenleving
Civic journalism gaat over de agenda van de samenleving. Over  leefbaarheid, het winkelcentrum, een zebrapad, groene energie, de rondweg, zuipketen en coffeeshops. Daar ga je als professional constructief mee aan de slag. Op enig moment haalt dat de politieke agenda, waar jij vervolgens de kwaliteit van de besluitvorming controleert. De burger hoeft geen gelijk te krijgen. Hij heeft wel recht op een eerlijk en oprecht antwoord. Idee achter Civic Journalism is dat als de burger ziet dat het er toe doet dat hij zich bemoeit met zijn eigen leefomgeving, dat hij zich dan ook meer verantwoordelijkheid neemt in zijn eigen leefomgeving.

Hoe dan
Maar hoe dan? Zoek breed in de samenleving stakeholders op overkoepelende terreinen (net zoals de wethouders taken verdelen). Denk aan actieve burgers, overheid, ondernemers. Zoek met hen naar de agenda van de samenleving en organiseer naar aanleiding daarvan content. Op die manier heb je een professioneel gestuurde organisatie, dus kwaliteit en continuiteit, breed gedragen door de samenleving. En meteen een plek voor overheden, verenigingen, instellingen, ondernemers, die allemaal ook op zoek zijn naar die plek waar ze hun boodschap kwijt kunnen. In mijn Salland denk ik aan Stimuland, Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, De Kracht van Salland, Kostbaar Salland, OVKK, Leader, scholen, ondernemersverenigingen, gemeente, provincie en vul dit verder in naar gelang jouw woonplaats en jouw informatiebehoefte.

Politiek
Vraag ze ook vooral zelf aan te leveren, ook gerust opiniërend. Laat de politiek bijvoorbeeld zelf maar schrijven wat ze er van vinden. Dat is niet objectief. Maar dat is een journalist ook niet, die kiest maar wat graag voor de grootste schreeuwer en een smeuïge kop. Bedenk eens wat een eerlijkheid je krijgt als politici zelf hun mening optekenen. Als ze er om liegen of de zaak opleuken is dat voer voor andere politici! En het leidt tot een openbaar debat.

De financiering
De kosten van deze opzet zijn laag. Want naast de professional heb je niet veel meer dan een platform nodig en iemand (ook een prof) die de content aanjaagt via social media. Dit soort voorzieningen zou je onder moeten brengen in een stichting of een coöperatie.