Harrie Kiekebosch Communicatie is gevestigd in 't Natuurlijk Huus in Raalte.

Harrie Kiekebosch
Hogebroeksweg 25
8102 RL Raalte

M: 06 - 30 567 599
E: info@harriekiekebosch.nl

Inspireren

Ik ben als journalist in de communicatie begonnen. Regionaal, eerst krant en magazines, daarna radio en tv. Naast informeren is controleren dan essentieel. Gaandeweg ontdekte ik dat ‘informeren’ beter kan dan de manier waarop journalisten dat doen. En ik zie in ‘controleren’ steeds meer twijfelachtige kanten. Op het moment dat een journalist ‘de macht’ controleert, is hijzelf ook een machtsfactor geworden wat niet altijd even voordelig uitpakt. Cynisme ligt op de loer. De hoeveelheid ‘nieuws; die gemaakt moet worden draagt niet bij aan de kwaliteit. De vraag is ook wie de controleur controleert.

Als docent op de school voor journalistiek op hogeschool Windesheim kwam ik in contact met Civic Journalism, daarbij zoekt de journalist naar de agenda van de burger om met die agenda journalistiek te bedrijven. Niet volgens het adagium van ‘dat hebben we gisteren al gehad, dus dat doen we vandaag niet nog eens een keer’, maar een onderwerp net zo lang behandelen totdat de politiek het ook op haar agenda zet. Gedachte is dat de samenleving via die werkwijze ziet dat zijn onderwerpen de politieke agenda halen en dat het er dus toe doet dat hij zich met zijn leefomgeving bemoeit. Je krijgt zo een participerende burger.

In mijn tweede studieboek De Journalistiek van Nu werk ik die visie uit tot maatschappijgerichte journalistiek, waarbij de thema’s door de samenleving aangeleverd worden waarna de journalist er vanuit zijn professionaliteit en met journalistieke waarden en normen mee aan de slag gaat. Met Salland Centraal heb ik deze werkwijze tien jaar lang in de praktijk getoetst, zo succesvol dat De Persgroep ons uit de markt kocht (en vervolgens niet de kennis en kunde had het niveau te handhaven (:

Tegenwoordig ontwikkel ik content-redacties rondom thema’s als ‘duurzaam’, ‘wonen’, ‘werk’ en ‘toerisme’ met ‘stakeholders’ die iets toe te voegen hebben. Op die redacties wordt over de content gediscussieerd onder leiding van een journalistiek en marketingdeskundige. De onderwerpkeus is informerend, inspirerend en activerend. Input moet constructief zijn, is niet commercieel en bevat geen politieke boodschap. Daarna wordt gekeken hoe die content geproduceerd kan worden, door stakeholders zelf of door het uit te besteden.