Harrie Kiekebosch Communicatie is gevestigd in 't Natuurlijk Huus in Raalte.

Harrie Kiekebosch
Hogebroeksweg 25
8102 RL Raalte

M: 06 - 30 567 599
E: info@harriekiekebosch.nl

Studieboeken

Journalistiek van Nu is een boek over de huidige stand van zaken in de journalistiek. Naar aanleiding van Civic Journalism als tegenhanger van traditionele en commerciële journalistiek startte ik Salland Centraal en ontwikkelde daar een mengvorm van die drie. Ik heb dat Maatschappijgerichte Journalistiek genoemd.

Traditionele journalistiek is de degelijke manier van journalistiek bedrijven zoals we dat van oudsher gewoon zijn. Op zoek naar waarheidsvinding, de democratie controlerend.
Commerciële journalistiek is vooral bedoeld publiek aan je te binden, om reclamezendtijd voor en na de uitzending te verkopen, om de linker pagina van de krant te vullen. Geen diepgang, geen duiding, maar oorzaken en gevolgen op korte termijn, natuurlijk met een stevige portie emotie gebracht.
Civic journalism – nee, geen burgerjournalistiek – verbindt zijn journalistieke activiteiten aan de agenda van de burger, in plaats van achter de politieke agenda aan te lopen.

Degelijk in de traditionele, aantrekkelijk in de commerciële journalistiek en publiekgericht in de civic journalism, dat tezamen vind ik maatschappijgerichte journalistiek.

Als je dan ook nog slim gebruik maakt van de verschillende podia die we kennen, van twitter en facebook tot apps, tablets, sites, rtv, krant en magazine, dan heb je een goede journalistieke setting waar het publiek op af komt. Jij trekt de markt iedere dag weer vol met publiek omdat het daar gebeurt. Drie keer raden waar de ondernemer zijn marktkraampje neerzet.